Kenteken op naam? Direct verzekeren.
2014-01-17T12:01:56+01:00

Helaas blijkt dat het nog veel voorkomt dat een voertuig (van auto tot snorscooter) op naam wordt gezet en niet wordt verzekerd. De reden hiervan is vaak omdat men denkt dat als het voertuig niet gebruikt wordt (in het hok wordt gestald) er ook geen verzekeringsplicht is.

Dat is wel het geval, verzekeringsplicht gaat in op het moment dat u een voertuig op naam zet.
De RDW (rijksdienst voor het wegverkeer) controleert dagelijks de kentekens op deze verzekeringsplicht, dit gebeurt via een geautomatiseerd systeem. Als uw voertuig niet verzekerd blijkt te zijn krijgt u van de RDW een verzoek aan te tonen dat het voertuig toch verzekerd was de afgelopen periode. Kan dit niet dan krijgt u een bekeuring die kan oplopen tot €. 395,-.
Een manier om deze verzekeringsplicht te omzeilen is het schorsen van het kenteken. Als het kenteken geschorst is hoeft u deze ook niet te verzekeren. Let wel, u mag dan niet meer met het voertuig rijden.

Gevolgen te late premiebetaling

Het niet of te laat betalen van de verzekeringspremie kan enorme gevolgen hebben!
Dit zijn de regels waar verzekeraars zich aan moeten houden:

* 14 dagen voor het verstrijken van de betalingstermijn wordt een herinnering verstuurd indien de premie nog niet betaald is.
* 30 dagen na het verstrijken van de premievervaldatum wordt een aanmaning gestuurd en wordt de dekking opgeschort, bij een motorrijtuigenverzekering wordt het kenteken bij de RDW afgemeld als zijnde verzekerd. (de betalingsplicht blijft wel bestaan)

Wat kan dit als gevolg hebben?

- U bent niet verzekerd, bij het veroorzaken van een aanrijding zal de schade door de verzekeraar bij u persoonlijk teruggevorderd worden. In geval van bijv. een brandverzekering zal de verzekeraar niet uitkeren.

- Na controle van de RDW ontvangt u een bekeuring, deze kan oplopen tot €. 395,-. (afhankelijk van het soort voertuig)

- De verzekeraar rekent extra kosten voor het te laat betalen van de premie.

Naar alle nieuwsberichten